dimecres, 9 d’abril de 2014

Activitat 6.2.- Activitat de casa

L'activitat l'has de fer a casa i lliura-la al meu correu (lamg2011@gmail.com) abans del dimecres16 d'abril.

En el següent article de la revista Eroski Consumer es realitza una comparació entre els sistemes operatius Windows, Mac OS i Linux, comparant cadascun d'ells amb un tipus de cotxe.
Aquesta activitat consisteix en llegir aquest article i després publicar en el teu blog una entrada titulada on has d'explicar amb quin cotxe es compara cada sistema operatiu i per què. 


Qüestions:
1.- Quins sistema operatius tens a casa.
2.- Quin Sistema Operatiu s'ajusta millor a les teues necessitats? Perquè?
 

dilluns, 7 d’abril de 2014

Activitat 6.1. Introducció als Sistemes Operatius

Respon a les següents qüestions en un document de Libre Office. Després envies el document al meu correu lamg2011@gmail.com

  • Informació sobre sistemes operatius
 

1. Què és un sistema operatiu?2. Funcionaria un ordinador sense un sistema operatiu? Perquè?3. Fes una taula, indicant el nom de sistemes operatius, si és privatiu (de pagament) o gratuït i l'empresa propietària del sistema (si és de pagament).4. Què és una distribució d'un sistema operatiu?5. Indica el nom de, almenys, tres distribucions per a Linux.6. Què són els drivers d'un ordinador?7. Avui dia, la majoria dels elements que connectes a un ordinador són del tipus “Plug and Play”. Què significa açò?8. Si compres un element que no és “Plug and Play”, com pot ser un impressora, i ho connectes a l'ordinador. Què succeirà? Quina solució hi ha?9. Es pot usar un sistema operatiu sense instal·lar-ho en un equip?10. Què és un Live CD?11. Avui dia, els sistema operatius són multitarea i multiusuario. Què significa açò?

  • A les següents adreces pots trobar informació sobre els discs durs, tot i que pots cercar informació a Internet.
a.- Discs durs característiques.


12. Com és un disc dur per dins?13. Què són les pistes d'un disc dur?14. Què és una partició d'un disc dur?15. Es poden tenir diversos sistemes operatius instal·lats en un mateix equip? Indica un exemple16. Què és desfragmentar un disc dur?17. Per què és bé desfragmentar un disc dur de tant en tant?

Activitat 6.0 Software Lliure