PT6: SISTEMES OPERATIUS i MÀQUINES VIRTUALS

  •  Què anem a aprendre?
1.- SISTEMES OPERATIUS (S.O.).
Activitat 6.0: Software lliure vs Software privatiu.
Activitat 6.1: Introducció als sistemes operatius.
2.- OPERACIONS BÀSIQUES ALS S.O.

3.- MÀQUINES VIRTUALS.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada