dijous, 5 de juny de 2014

EDICIÓ DE LA NOSTRA WEB

Aquestes tres, seran les seccions que utilitzarem a l'hora de dissenyar la nostra pàgina web amb l'eina wix:
Amb la secció Páginas podem donar-li nom a les diferents pàgines que tenim creades en la nostra web i que apareixen en el menú d'opcions, així com crear-ne noves i eliminar les que no ens interessen. També podem establir més pàgines dins de les que es mostren en el menú principal, es a dir, crea submenus.
Secció Páginas de wix


Amb la secció Diseño podem posar un color o una imatge de fons per a la pàgina, així com un marc, establir les fonts a utilitzar,...
Secció Diseño de wixAmb la secció Agregar podem afegir textos, imatges, vídeos, enllaços a xarxes socials, música, etc. Des d'aquest menú també podrem afegir botons a la nostra pàgina web.
Secció Agregar de wix

Per tant, aquestes tres seccions ens serviran per a deixar la pàgina web com a nosaltres més ens agrade. Recorda que pots afegir imatges, so, vídeos, textos amb formes baix per a resaltar el text, editar els fons, tipus de lletra, etc.... Una infinitat de possibilitats!!!!!

Pensa, imagina.... i a dissenyar!

1 comentari: