dijous, 7 de novembre de 2013

Hardware de connexió

 TARGETA DE XARXA

També denominada NIC (network interface card), és la interfícieque permet connectar el nostre equip a la xarxa. Normalment s'instal·la en les ranuresd'expansió del nostre equip, o a través
del port USB (en algunes targetes sense cable).

SWITCH
font Viquipèdia
El switch (commutador) és un dispositiu que forma part de la xarxa i disposa d'una serie de ports als quals es connecten tots els dispositius de xarxa i permet enviar la informació d'un element a un altre seleccionant el dispositiu de destinació.
que ens permet connectar diversos dispositius de xarxa (ordinadors, impressores,....) i també crear topologies de tipus estrella.
font Viquipèdia


font Viquipèdia
 HUB
El hub (concentrador) és el dispositiu de connexió més bàsic, centralitza el cablejat d'una xarxa i l'amplifica. Reb un senyal i la envia a tots els elements de la xarxa.   ROUTER
font Viquipèdia
 L’encaminador, enrutador,  o router  és el dispositiu que connecta una xarxa i els seus dispositius amb Internet. L’encaminador gestiona les peticions de servei a internet dels diferents ordinadors de la xarxa i en retorna la informació demanada. L’encaminador ha d’estar adaptat a la tecnologia de connexió externa, ja sigui fibra òptica o cable telefònic amb tecnologia ADSL. Els routers de tipus domèstic porten connexió per a línea ADSL, integren un switch i un punt d’accés WiFi.


font Viquipèdia

 CONNECTORS
RJ45 permet la connexió física entre un dispositiu i el cable.


MITJÀ DE TRANSMISSIÓ

Les línies de transmissió són l’element clau per al transport de la informació entre els diferents nodes. En un procés de transmissió de dades, aquestes poden viatjar a través de les diferents tecnologies, adaptant-se en cada tram a la màxima velocitat admesa. També cal considerar la transmissió sense cables però la tractarem més endavant.


  • font Viquipèdia
  • Cable coaxial, constituït per dos cables conductors concèntrics.  El cable central és envoltat per una capa aïllant, que es recobreix pel segon conductor en forma de malla. El cable central transporta les dades i la malla fa la funció d’apantallament per reduir l’efecte de les interferències exteriors. Admet velocitats de tranmsmissió de dades de fins a 10 Mb/s.


   font Viquipèdia
  • Cable parell trenat, està constiuït per dos cables de coure aïllats i trenats entre ells per reduir l’efecte de les interferències. Admet velocitats de transmissió de dades de fins a 1 Gb/s.
  Constituïda per capes de material plàstic i de vidre. Transporta dades digitals per mitjà d’impulsos de llum a alta velocitat i és insensible a les interferències electromagnètiques. Pot suportar velocitats de transmissió més altes que pel sistema de cable de coure i moltíssima més capacitat.  Admet velocitats de tranmsmissió de dades de fins a 10 Gb/s.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada