dissabte, 9 de novembre de 2013

Practica la comunicació a Internet

Internet està format per moltes xarxes, unides entre si per uns equips de comunicacions anomenats routers. Quan s'envia informació per Internet, les dades van passant entre routers per arribar des de l'origen a la destinació. Cada vegada que es canvia de xarxa a través d'un router, es diu que la informació ha donat un salt.

Com podem esbrinar el camí que fa la informació que enviem a un ordinador en concret?

1.- Entrem a la finestra de comandos i escrivim el comando tracert seguit de l'adreça web (o la adreça IP) que volem preguntar.
                                    


2.- Una vegada acaba la traça s'obté el següent:


Si mires amb detall podràs veure el camí seguit fins arribar al seu destí.

En l’interactiu yougetsignal següent podràs provar diferents situacions de comunicació a internet per comprendre i consolidar els continguts treballats fins ara.

  • Fes un tracert a les següents adreces web: www.upv.es i www.marca.com, després fes servir l'interactiu abans esmentat per veure gràficament el camí seguit.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada