dijous, 7 de novembre de 2013

Què són i per a què serveixen les xarxes d'ordinadors

Una xarxa és un conjunt d'ordinadors connectats entre si que poden compartir dades (imatges, documents,...) i recursos (impressores, discos durs,...). Una xarxa pot estar formada per dos ordinadors o arribar fins i tot a tenir connectats milers d'ordinadors repartits per tot el món (com a Internet).
Les xarxes s'usen para:
• Compartir recursos.
• Compartir informació.
• Compartir serveis.
• Estalvi econòmic.
• Gestió centralitzada.
 Les xarxes d’ordinadors, per funcionar necessiten dos elements que s’interrelacionen: 
- una connexió física per a la transmissió de dades.
- uns protocols i un sistema operatiu de xarxa per a la gestió de la comunicació.
 Tipus de xarxes: les podem classificar segons les següents categoríes:
1.- Segons la seua mida o àmbit d'aplicació:

 Connecten equips de ciutats, països o continents diferents. Parlaríem de la xarxa d'una ciutat.
A casa tenim connectats un parell d'ordinadors, i una impressora.
2.-  Segons el seu nivell d'accés o privadesa:
○ Internet: És una xarxa mundial de xarxes d'ordinadors. Té accés públic.
○ Intranet: És una xarxa local que utilitza eines d'Internet (web, correu, ftp,...). Es
pot considerar com una Internet privada que funciona dins d'una mateixa
institució.
○ Extranet: És una xarxa privada virtual; és part de la Intranet d'una organització que
s'estén a usuaris fora d'ella.

3.- Segons la seva relació funcional:
○ Client-servidor: Els clients utilitzen els recursos compartits i els serveis que
proporcionen els servidors: web, dades, impressió, etc.
○ Xarxes entre iguals o P2P (Peer to peer): Tots els dispositius poden actuar com a
clients o servidors. 
4.- Segons la tipologia.
 Les tipologies més emprades en una LAN són:

               ESTRELLA                                                      ARBRE
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada